Obchodní podmínky pronájmu prezentační techniky

Objednací formulář
Pronájem techniky je možné objednat u pronajímatele pouze na předtištěném objednacím formuláři pronajímatele, který je ke stažení na www.complex.cz nebo www.art-vision.cz. Nájemce je povinen vyplnit objednací formulář čitelně tak, aby obsahoval:
   1. Jméno a adresa nájemce (společnosti).
   2. Kontaktní osoba + tel. kontakt.
   3. Datum, čas a místo předání a vrácení techniky.
   4. Přesný název techniky včetně ceny za pronájem (např. projektor 700 ANSI lm SVGA 1.500,- Kč/den).
Pokud Váš systém neumožňuje použít náš objednací formulář, objednávka musí obsahovat výše zmíněné údaje.

Objednávka prostřednictvím faxu
Objednací formulář musí obsahovat podpis a čitelně jméno nájemce. Vyplněný objednací formulář potvrdí zástupce pronajímatele a kopii doručí zpět nájemci. Takto potvrzený objednací formulář se považuje za závazný pro obě strany.

Objednávka prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky
Nájemce je povinen zajistit účast svého zástupce při předávání techniky a podpisu objednacího formuláře a dodacího listu(protokol o pronájmu). Bez podpisu odpovědné osoby není pronajímatel povinen předat techniku nájemci.
V případě způsobu převzetí prostřednictvím kurýra je nájemce povinen proti převzetí techniky podepsat též objednací formulář a tento předat kurýrovi k doručení pronajímateli.

První pronájem nebo uplyne-li ½ roku od posledního pronájmu
    - kopie obchodního rejstříku
Předání techniky v sídle nájemce:
    - platba v hotovosti při předání techniky nebo předem převodem oproti zálohové faktuře
Předání techniky v sídle pronajímatele:
    - 2x kopie dokladů od kontaktní osoby
    - platba kauce ve výši 80% ceny techniky (vč.DPH) nebo po dohodě, kauce minimum 30% ceny techniky(vč. DPH) + směnka

Druhý a další pronájem
    - kopie občanského průkazu pracovníka vyzvedávajícího techniku.
    - platba dle dohody (bankovním převodem, platební kartou nebo v hotovosti)

Storno poplatky
V případě, že dojde k odvolání již potvrzené objednávky, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat stornovací poplatek ve výši:
    - více jak 3 dny předem - 20% sjednané ceny pronájmu
    - 2-3 dny předem - 50%
    - 24 hodin předem nebo nepřevezme-li si nájemce techniku po dobu nájmu - 100%
Odvolání musí být pronajímateli doručeno písemně jinak je neplatné.

Předání techniky
    - v sídle pronajímatele:
           nájemce je oprávněn si techniku vyzvednout: po-pá 8:30–17:00 prvého dne            pronájmu
                   jiný způsob předání je možný pouze po dohodě
           nájemce je povinen techniku vrátit: po-pá do 17:00 posledního dne pronájmu
                   jiný způsob vrácení je možný pouze po dohodě
    - v sídle nájemce:
           pronajímatel je povinen předat nájemci techniku v termínu a místě dle            objednacího formuláře
                   Prodloužení dohodnuté doby pronájmu je možné pouze na základě                    potvrzené objednávky.


zpět
 
© 2006 ART-VISION s.r.o. Liberec
Video, data projektory Interaktivní výuka LCD monitory Projekční plochy Prezentační nábytek Tabule Příslušenství k tabulím Vizualizéry CopyBoardy OHP Prezentéry Diaprojektory Audio/Video Školní nábytek Plazma TV
Pronájem techniky Servis ART produkce
LED Obrazovky LED Osvětlení Výhody a úspory BVLumex technologie
POSLUCHARNY